Arne Tjelle

Arne Tjelle

Arnes slektsider

I denne bloggen vil jeg fortelle om min favoritthobby, slektsforskning, om mitt slektsprogram, Legacy Family Tree, og om arbeidet med å oversette dette til norsk. Jeg vil også fortelle om oppdatering av mitt slektsregister.

Oversette et slektsprogram

LegacyPosted by Arne Tjelle 19 May, 2008 17:53

Sommeren 2003 oppdaget jeg at det slektsprogrammet jeg brukte, Legacy Family Tree, i forbindelse med en oppdatering plutselig spurte hvilket språk jeg skulle bruke. Det var riktignok bare 4 engelske varianter å velge mellom, men jeg skjønte at her var det noe på gang. Jeg sendte en mail til programskaperne i USA og spurte om det var noen som hadde begynt å oversette til norsk. Som svar ble jeg kastet rett inn i arbeidet sammen med 7-8 andre. Så var jeg i gang med et meget spennende dugnadsarbeid som vi fortsatt holder på med.

Nå er det like før versjon 7 av programmet skal publiseres. Her er det mange nye funksjoner som skal introduseres, bl.a. et eget slektstavleprogram, Charting, og en integrering av Virtual Earth kartplottingstjeneste som plotter inn de stedene som er registrert i programmet og viser dem på kartet.

  • Comments(1)//www.tjellbjorn.net/#post1